ВідеоСвіт

Рух «ХІЗМЕТ» опублікував свої фундаментальні цінності

Рух «ХІЗМЕТ» опублікував свої фундаментальні цінності

Сьогодні Альянс загальних цінностей (AfSV), некомерційна організація США, що представляє регіональні організації «ХІЗМЕТ», разом з іншими некомерційними організаціями, що входять до руху «ХІЗМЕТ» в усьому світі, опублікували ключовий документ, який допомагає визначати і направляти діяльність руху громадянського суспільства на роки вперед .

Основні цінності руху «ХІЗМЕТ» виділяють 12 спільних цінностей для своїх послідовників. Цих цінностей дотримуються всі організації, пов’язані з рухом «ХІЗМЕТ». Хоча ці цінності існували в організації протягом десятиліть, було складено новий документ, який коротко описує принципи, культуру, ідеологію і діяльність руху. Нова публікація є результатом багаторічних розмов за участю багатьох зацікавлених сторін, а також Альянсу загальних цінностей, і узагальнює думки різних вікових груп, статі, соціального і професійного досвіду.

Рух «ХІЗМЕТ» підтримує такі ідеали: вміти жити та існувати у світі, служити людству; і діє в рамках соціальної відповідальності та благодійності. В основі руху лежить концепція альтруїстичної добровольчої діяльності; в своїй діяльності рух приділяє пріоритетну увагу освіті, міжконфесійному діалогу та гуманітарній допомозі. Рух «ХІЗМЕТ» представляє собою мирний громадянський суспільний рух, заснований на добровільних засадах, що увібрав у себе все релігійне, соціальне і культурне різноманіття, яке в рамках соціальної відповідальності та благодійності прагне до загального ідеалу мирного співіснування і служіння людству, надає перевагу освіті, діалогу і гуманітарній діяльності, а надихають його до всього цього ісламські та загальні людські цінності.

Альп Асландоган, виконавчий директор Альянсу загальних цінностей заявив: «Повага до прав людини, громадянська активність або захист прав і можливостей жінок, – ці принципи є фундаментальними для людства і, отже, для руху ХІЗМЕТ. Ми сподіваємося, що цей документ допоможе закріпити курс руху ХІЗМЕТ для майбутніх поколінь, оскільки всі прихильники руху дотримуються цих принципів, щоб направляти свою діяльність на служіння людству ».

Фундаментальні цінності руху ХІЗМЕТ

 • Повага до людей і основних прав людини.
 • Повага до принципів правової держави.
 • Мирні і позитивні акції.
 • Захист прав та можливостей жінок.
 • Етичні дії.
 • Повага етнічного та соціокультурного різноманіття та плюралізму.
 • Добровільна участь і альтруїзм.
 • Консультації та обмін думками.
 • Цивільний характер і незалежність.
 • Громадянська активність і внесок в суспільство.
 • Захист навколишнього середовища
 • Цілісний погляд на людство, а також інтеграція розуму і серця.

Рух виник в Туреччині в 1970-х роках, його розвитку сприяли слова і дії мусульманського проповідника Фетхуллаха Ґюлена. Учасники ХІЗМЕТ роз’їхалися по всьому світу, щоб створити освітні, гуманітарні організації і організації міжконфесійного діалогу, які об’єднують людей, сприяють взаємній пошані і допомагають нужденним. Учасники ХІЗМЕТ відкрили лікарні в Африці і приватні несектантські початкові школи в більш ніж 100 країнах світу, в тому числі школи для дівчаток в Афганістані, Пакистані та Нігерії.

Фундаментальні цінності руху ХІЗМЕТ

Рух ХІЗМЕТ є громадський рух, що прагне до загального ідеалу мирного співіснування і служіння людству в рамках соціальної відповідальності та благодійності, приділяє пріоритетну увагу освіті, діалогу і діяльності з надання гуманітарної допомоги, в основі якого лежить принцип волонтерства, що охоплює мирне, релігійне, соціальне і культурне розмаїття, і черпає натхнення з ісламських і загальнолюдських цінностей. «Даний матеріал щодо визначення цінностей є хорошою роботою, що обіцяє багатообіцяюче майбутнє. Я вірю і сподіваюся, що діяльність в ім’я достатку Всевишнього, яку здійснюють волонтери руху ХІЗМЕТ, прихильники цих фундаментальних цінностей, для яких пріоритетним є життя інших, зробить значний внесок у формування більш сприятливого для життя світу, де панують мир і спокій. Нехай благословить Всемогутній Аллах всіх тих, хто бере посильну участь у цій діяльності», – Фетхуллах Ґюлен Ходжаефенді.

БАЧЕННЯ РУХУ ХИЗМЕТ

Учасники руху ХІЗМЕТ у соціальному плані прагнуть досягнути такого рівня суспільства, в якому:

-поважають людську гідність і людей сприймають такими, якими вони є.

-Захищають права людини і всі види різноманітності, що не суперечать цим правам, розглядаються як багатство.

-Чуйно ставляться до проблем людства.

-Люди різних релігій, культур і світоглядів знаходяться в діалозі один з одним і можуть проявляти емпатію стосовно один до одного.

-Переважають взаємодопомога і солідарність.

-Люди проживають в мирі і спокої.

Учасники руху ХІЗМЕТ працюють з різними сегментами суспільства, які поділяють це бачення.

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ

 1. Повага до людини і прав людини

Для учасників руху ХІЗМЕТ кожна людина є цінною, тому що вона людина, і важливою є повага гідності людини. Всі люди рівні між собою і перед законом. Жодна людина не має переваги над іншою. Учасники руху ХІЗМЕТ поважають всі права і свободи людини, зафіксовані у Загальній декларації прав людини Організації Об’єднаних Націй. Соціальна справедливість і рівність можливостей також є необхідною умовою рівності людей.

 1. Повага до правил і до закону

Учасники руху ХІЗМЕТ поважають право і закони, вони не вважають що хтось є вищим за  вищим за закон, вони завжди здійснюють свою діяльність, беручи до уваги гідність людини, в рамках законів країни, в якій вони проживають, і універсальних правових принципів. Засновані ними організації діють відповідно до норм прозорості та можливості перевірки країни, в якій вони проживають.

3.Мирні та позитивні дії

ХІЗМЕТ є мирним рухом. Для нього є неприйнятним використання насильства як політичного інструменту. Учасники руху ХІЗМЕТ обирають позитивні і конструктивні способи дій і відкидають насильницькі та деструктивні дії.

4.Зміцнення соціальної ролі жінок

Учасники руху ХІЗМЕТ підтримують надання рівних можливостей для жінок, розуміючи їхнє прагнення проявити себе у всіх сферах суспільного життя і підтримуючи їх за допомогою своїх заходів.

 1. 5. Діяти в рамках етичних і моральних принципів

Учасники руху ХІЗМЕТ в своїй діяльності дотримуються як універсальних етичних норм, так і моральних принципів. Вони дотримуються основних моральних принципів, таких як чесність (вірність-праведність), безпека, справедливість. Вони вважають, що шляхи, які ведуть до законних і правильних цілей, також повинні бути правильними і законними.

 1. Плюралізм, повага до відмінностей і святинь

Учасники руху ХІЗМЕТ сприймають суспільну та індивідуальну різноманітність, що не суперечать основним правам людини, як загальнолюдське багатство. Вони дотримуються чіткої позиції щодо того, аби святині різних вірувань, релігій і культур не ставали причиною конфлікту.

 1. Добровільна участь і самопожертва

Ставати волонтером руху ХІЗМЕТ, брати участь в заходах руху і залишати ряди руху є винятково особистим бажанням людини. Волонтери руху ХІЗМЕТ в межах своїх можливостей через фінансову допомогу або з волонтерських міркувань роблять свій внесок в проекти, які втілюють в життя їх основні цінності, приносячи користь розвитку людству.

 1. Консультування і колективний інтелект

Учасники руху ХІЗМЕТ користуються колективним інтелектом, сформованим за допомогою обговорення різних перспектив і точок зору.

9.Громадянськість і незалежність

Рух ХІЗМЕТ є неурядовим рухом і діє незалежно. Він не є відгалуженням якої-небудь держави або політичного утворення. Волонтери руху ХІЗМЕТ надають великого значення активній громадянській участі і засвоєнню демократичної культури, поважають особисті політичні уподобання своїх учасників. Вони виступають проти перетворення релігії в політичну ідеологію або її використання в якості політичного інструменту.

 1. Активна громадянська позиція і соціальний внесок

Учасники руху вважають необхідною умовою соціальної відповідальності забезпечення внеску в суспільство, в якому вони проживають, а також надання пропозицій у вирішенні соціальних проблем. Вважаючи себе членами загальнолюдської сім’ї, вони прагнуть чуйно ставитися до проблем людства і служити людству.

 1. Захист навколишнього середовища

Волонтери руху ХІЗМЕТ ставляться до нашої планети разом з усіма її екосистемами як до спадщини, яку слід передати цілісною і здоровою майбутнім поколінням, і надають великого значення захисту навколишнього середовища.

 1. Цілісний підхід стосовно людини (єдність розуму і серця)

Кожна людина має як матеріальний /фізичний, так і духовний вимір. Для задоволення потреб людства в цих двох вимірах і розвитку його матеріальної і духовної сутності необхідно спільне використання розуму, духовних дисциплін і наукових досліджень.

ЯК ВІТІЛЮЮТЬСЯ В ЖИТТЯ ЦІННОСТІ РУХУ ХИЗМЕТ

 1. Освіта

Учасники руху ХІЗМЕТ для реалізації своїх цінностей, серед яких індивідуальний і соціальний розвиток, мир у суспільстві, рівність можливостей і соціальна справедливість, створюють школи, університети, навчальні центри, гуртожитки, організовують такі заходи як курси, семінари, школи вихідного дня, програми позашкільної освіти . Їх освітні програми включають всі необхідні взаємодії сфери, такі як природні, соціальні, гуманітарні науки, мистецтво, спорт і навчання мовам в рамках стандартів освітньої програми країни, в якій вони розташовані. Вони активно заохочують участь в освітній діяльності представників усіх верств суспільства, в якому вони проживають.

 1. Діяльність з духовного підживлення і розвитку

Волонтери руху ХІЗМЕТ в рамках фундаментальних цінностей руху з метою розвитку духовної складової особистості організують і підтримують проведення релігійних, соціальних і культурних заходів, які є однією з форм неформальної освіти, як, наприклад, бесіди, семінари, панельні дискусії, програми наставництва.

 1. Діалог (а також мир/гармонія в суспільстві)

Волонтери руху ХІЗМЕТ для реалізації своїх цінностей / цілей з підтримання миру і гармонії в суспільстві організовують заходи, які закладуть фундамент для встановлення діалогу, спілкування та взаємодії між представниками різних релігій, рас, традицій, культур та світоглядів, щоб люди в рамках одного або декількох товариств змогли краще пізнати один одного, розвинути емпатію, сприймаючи кожного таким яким він є. Поряд із заходами інтелектуального характеру, таких як, наприклад, симпозіуми, панельні дискусії, семінари, проводяться культурні заходи, серед яких зустрічі сімей, поїздки, фестивалі, а також заходи духовної спрямованості, як, наприклад, спільні іфтари (розговіння під час посту), а також заходи з надання гуманітарної допомоги, яка також служить цілям соціальної відповідальності.

 1. Гуманітарна допомога, соціальне благополуччя

Волонтери руху розглядають служіння людству в якості необхідної складової соціальної відповідальності та практики духовного розвитку. За допомогою проведення кампаній з надання гуманітарної допомоги постраждалим від стихійних лих, воєн або людям, які опинилися за межею бідності, незалежно від їх походження, вони надають послуги із забезпечення їжею і житлом. Волонтери-експерти в області охорони здоров’я за допомогою створених ними мереж в рамках охорони здоров’я надають медичні послуги в різних місцях, де це необхідно. Вони самостійно планують свої проекти з надання гуманітарної допомоги та соціальної відповідальності. Вони організують і підтримують проекти у сфері сталого розвитку.

 1. Культура і мистецтво

Діяльність у сфері культури та мистецтва, будучи універсальною мовою, робить внесок у встановлення комунікації, миру і гармонії як всередині суспільства, так і між організаціями. У той же час, це є важливим засобом розвитку і вираження індивідуальних здібностей і талантів. З цієї причини учасники руху ХІЗМЕТ організовують і підтримують такі заходи, як навчання мистецтву, художні студії, мовні та культурні фестивалі.

 1. Публікації

З метою просування / поширення таких універсальних людських цінностей, як загальний мир, єдність серця і розуму, усвідомленість в питанні охорони навколишнього середовища, вони поширюють матеріали в якості одного із способів неформальної освіти.

КОРОТКА ІСТОРІЯ РУХУ ХІЗМЕТ

У 1960-х роках турецьке суспільство відчувало безліч соціальних проблем, таких як бідність, нерівність можливостей і політична поляризація, яка переросла в збройні конфлікти. Ісламскій вчений і мислитель Фетхуллах Ґюлен і його друзі стали проводити неформальні і формальні освітні заходи, щоб в цьому середовищі захистити молодих людей від актів насильства і шкідливих звичок, а також надати їм можливості кар’єрного росту через якісну освіту і закласти основу для того, щоб вони могли вивчати і сповідувати свою релігію з урахуванням різноманітності в суспільстві, спільно з наукою і демократією.

Група добровольців, які вважали розумною цю діяльність, що включає в себе розміщення студентів в квартирах, виплату стипендій, створення гуртожитків, підготовчих курсів для вступу до університетів, взяли участь в їх організації і створили ядро ​​руху ХІЗМЕТ. Рух ХІЗМЕТ, сформований на підставі понять про ісламські традиції і таких загальнолюдських цінностях, як повага гідності кожної людини, прийняття людини такою, якою вона є, служіння людству, створення довгострокових рішень соціальних проблем через освіту, з часом став суспільним рухом. Сфокусовані з самого початку на освіту, учасники руху ХІЗМЕТ, маючи на меті служіння в ім’я мирного співіснування, згодом стали організовувати заходи щодо встановлення діалогу, інтелектуальні обговорення і проекти соціальної відповідальності, спрямовані на усунення напруженості і передсудів серед сегментів турецького суспільства, які сповідують різні релігії, належать до різних етнічних груп, з різними політичними поглядами і ідеологіями.

Починаючи з 2000-х років, на перший план вийшли проекти з надання гуманітарної допомоги, і в наступні роки учасники руху ХІЗМЕТ спрямували зусилля на допомогу постраждалим від стихійних лих в Туреччині і в усьому світі за допомогою організацій, які надають гуманітарну допомогу. У деяких місцях вони не зупинилися на наданні допомоги під час стихійних лих і почали реалізовувати постійні проекти з будівництва поліклінік, шкіл, колодязів з питною водою, створення курсів з професійної підготовки. Вийшовши за межі Туреччини зі своїми освітніми проектами, відкритість для людства і охоплення руху створили основу для участі в ньому людей різної етнічної, релігійної та культурної ідентичності, і з часом профіль волонтерів ставав все більш різноманітним. Водночас учасники руху ХІЗМЕТ стали на шлях взаємодії у сфері культури в країнах, де вони працюють. Це природним чином призвело до формування місцевих організацій /структур з різними пріоритетами і методами роботи. Учасники руху в рамках своїх фундаментальних цінностей сприйняли це різноманітність як багатство.

Волонтери руху ХІЗМЕТ здійснюють свою діяльність через створені ними корпоративні організації, такі як фонди, асоціації, інститути, а також через неінституціоналізовані заходи, як, наприклад, бесіди та соціальні заходи. Важливим моментом є управління цими установами і організаціями відповідно до законів країн, в яких вони розташовані, а також в рамках громадських норм прозорості та можливості їх перевірки, відповідно до фундаментальних цінностей руху ХІЗМЕТ, за допомогою прийняття гармонійнх рішень місцевими волонтерами руху ХІЗМЕТ. Для досягнення цієї гармонії використовуються механізми спілкування, переговорів і обміну досвідом.

Організації, які брали участь в підготовці цього документа

Alliance for shared values (США)

STIFTUNG DIALOG UND BILDUNG (Німеччина)

FEDACTIO (Бельгія)

PLATFORM INS (Нідерланди)

TURQUOISE HARMONY INSTITUTE (Південна Африка)

CENTRO de DIÁLOGO INTERCULTURAL ALBA (Аргентина)

INSTITUTO PELO DIÁLOGO INTERCULTURAL (Бразилія)

DIALOGUE INSTITUTE OF AUSTRALIA (Бразилія)

NORT AMERICA CIVIC PLATFORM (США)

INTERCULTURAL DIALOG PLATFORM (Бельгія)

ISTITUTO TEVER (Італія)

DIALOGUE SOCIETY (Об’єднане Королівство)

ASOCIATIA PENTRU DIALOG SI VALORI UNIVERSALE (Румунія)

FUNDACIÓN CARATA (Чилі)

DEN NORSKE HIZMETBEVEGELSEN (Норвегія)

ARCO FORUM (Іспанія)

Про Альянс спільних цінностей

Альянс загальних цінностей (AFSV) – це некомерційна організація, яка є голосом культурних організацій, пов’язаних з рухом ХІЗМЕТ, рухом громадянського суспільства, натхненним і видатним проповідником, борцем за мир Фетхуллахом Ґюленом. AfSV прагне сприяти миру і соціальній гармонії, допомагаючи зменшити дезінформацію і помилкові стереотипи про будь-які (або всі) етнічні, культурні та релігійні громади. Щоб дізнатися більше про AfSV, перейдіть на сайт: www.afsv.org

ДЖЕРЕЛО: Альянс за спільні цінності

 

Підписатися

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button